Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 222
   Dane teleadresowe 57
Administracja
   KADRA 46
Akty Prawne, Dokumenty
   Sprawozdania 23
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 55
     Przetargi - rok 2020 187
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne RODO 11
   Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 11
Ogłoszenia
   Ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy 27
     Rok 2020 30
Inne
   Redakcja BIP 20
Łączna liczba odwiedzin:689